ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านกะสัง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020011
PERCODE 6 หลัก740106
กระทรวง 10 หลัก1027740106
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกะสัง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankasang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทัพไทย
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.0723630372
Longitude
102.814675092

61 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน