ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านตะโก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020010
PERCODE 6 หลัก740100
กระทรวง 10 หลัก1027740100
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตะโก
ชื่อ (อังกฤษ)BANTAGO
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbantago@hotmail.co.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.0400132693
Longitude
102.773436007

62 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน