ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านแก้วเพชรพลอย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020008
PERCODE 6 หลัก740089
กระทรวง 10 หลัก1027740089
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก้วเพชรพลอย
ชื่อ (อังกฤษ)BANKAEWPETPLOY
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbankaew7@gmail.com
เว็บไซต์bankaeo.skarea2.org/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.9762872889
Longitude
102.764942779

45.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน