ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020007
PERCODE 6 หลัก740088
กระทรวง 10 หลัก1027740088
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)Krongtubbugutitbannongpai
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.0028376
Longitude
102.7769962

50 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน