ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านทัพเซียม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020005
PERCODE 6 หลัก740093
กระทรวง 10 หลัก1027740093
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทัพเซียม
ชื่อ (อังกฤษ)BANTUBSIAM
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8857554027
Longitude
102.744349408

40 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน