ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านกุดเวียน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020004
PERCODE 6 หลัก740097
กระทรวง 10 หลัก1027740097
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดเวียน
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUDWAIN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสfilmmm0001@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.0333357938
Longitude
102.750488556

60 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน