ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านไทยสามัคคี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020003
PERCODE 6 หลัก740095
กระทรวง 10 หลัก1027740095
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไทยสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Banthaisamakkhi
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโคคลาน
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbanthai7@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.9860381
Longitude
102.6264548

50 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน