สพป.สก2. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
270201357402751027740275 บ้านหนองมั่งหนองแวงโคกสูง192686----878119ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201307402701027740270 วัดหนองม่วงหนองม่วงโคกสูง182746----928122ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201277402631027740263 บ้านหนองจานโนนหมากมุ่นโคกสูง152686----838102ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201217402351027740235 บ้านบ่อหลวงหันทรายอรัญประเทศ--115----11522ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201167402161027740216 เมืองไผ่เมืองไผ่อรัญประเทศ373666----1039112ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201137401971027740197 บ้านหนองผักบุ้งฟากห้วยอรัญประเทศ172666----838101ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201117401981027740198 บ้านทดเจริญฟากห้วยอรัญประเทศ263806----1069122ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201097402101027740210 บ้านคลองยางประชาสรรค์ผ่านศึกอรัญประเทศ82526----60882ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201087402121027740212 กรุงไทยผ่านศึกอรัญประเทศ222956----1178152ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201077402091027740209 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ผ่านศึกอรัญประเทศ192646----838102ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201047402001027740200 บ้านโคกป่าไร่อรัญประเทศ443656----1099121ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201027402221027740222 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทรบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ192466----65882ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201007402291027740229 อนุบรรพตบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ172546----71892ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200997402281027740228 บ้านไทยสามารถบ้านด่านอรัญประเทศ323696----1019112ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200977402261027740226 บ้านกุดม่วงบ้านด่านอรัญประเทศ92396----48862ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200957402241027740224 บ้านด่านบ้านด่านอรัญประเทศ172516----68892ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200897402061027740206 บ้านจัดสรรสามัคคีคลองน้ำใสอรัญประเทศ122446----56872ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200887402051027740205 บ้านกุดหินคลองน้ำใสอรัญประเทศ213546----75982ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200837402201027740220 บ้านคลองวัวคลองทับจันทร์อรัญประเทศ313696----1009112ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200817402181027740218 บ้านหนองหมูน้อยคลองทับจันทร์อรัญประเทศ242906----1148142ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200787401831027740183 คลองยางนุสรณ์ห้วยโจดวัฒนานคร202696----898112ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200747401471027740147 บ้านใหม่ศรีจำปาทองหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร142776----918112ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200727401541027740154 บ้านภักดีแผ่นดินหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร152556----70892ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200717401591027740159 บ้านหนองหล่มหนองแวงวัฒนานคร102736----838102ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200707401581027740158 บ้านหนองแวงหนองแวงวัฒนานคร262716----978122ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200697401571027740157 บ้านหนองหมูหนองแวงวัฒนานคร102586----68891ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200687401561027740156 บ้านบุกะสังหนองแวงวัฒนานคร92516403--1001191ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200657401511027740151 บ้านเนินสะอาดหนองน้ำใสวัฒนานคร303756----1059122ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200157401121027740112 บ้านทัพไทยทัพไทยตาพระยา212676----888112ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200137401091027740109 บ้านหนองบัวสันติสุขทัพไทยตาพระยา122476----59877ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200627401661027740166 บ้านวังรีหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร373706----1079122ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200587401681027740168 บ้านหนองตะเคียนบอนหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร122536----65882ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200577401671027740167 บ้านโนนผาสุกหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร272706----978122ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200547401841027740184 บ้านเนินผาสุกวัฒนานครวัฒนานคร102306----40852ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200497401751027740175 บ้านหนองใหญ่ผักขะวัฒนานคร102646----74892ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200477401731027740173 บ้านหนองหอยผักขะวัฒนานคร152476----62882ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200447401611027740161 ประชาเกษตรพัฒนาโนนหมากเค็งวัฒนานคร212806----1018132ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200437401601027740160 วัดสารคุณสโมสรโนนหมากเค็งวัฒนานคร142326----46862ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200427401641027740164 บ้านซับใหญ่โนนหมากเค็งวัฒนานคร132456----58872ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200407401781027740178 บ้านโนนท่าเกวียนวัฒนานคร92506----59872ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200397401771027740177 บ้านหนองยางท่าเกวียนวัฒนานคร92366----45862ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200377401901027740190 บ้านสี่แยกท่าเกวียนวัฒนานคร253666----919102ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200327401441027740144 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนาแซร์ออวัฒนานคร242706----948122ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200177401141027740114 ทับทิมสยาม03ทัพไทยตาพระยา262586----8481111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200247400941027740094 บ้านมะกอกทัพเสด็จตาพระยา212746----958122ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200237400991027740099 บ้านเจริญสุขทัพราชตาพระยา192626----818101ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200197401011027740101 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวรทัพราชตาพระยา252716----968122ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1