สพป.สก2. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
270201327402721027740272 บ้านโคกสามัคคีหนองม่วงโคกสูง5721126513--22011202ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
270201227402621027740262 บ้านโคกสูงโคกสูงโคกสูง262536843--16311153ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
270201207402341027740234 บ้านหนองบัวหันทรายอรัญประเทศ4121266673--23411213ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
270201197402321027740232 บ้านหันทรายหันทรายอรัญประเทศ3921076433--18911172ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
270201187402331027740233 บ้านเหล่าอ้อยหนองสังข์อรัญประเทศ5721596873--30311282ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
270201177402311027740231 บ้านหนองสังข์หนองสังข์อรัญประเทศ302916653--18611172ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
270201107402111027740211 บ้านหนองปรือผ่านศึกอรัญประเทศ322646323--12811122ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
270201057402011027740201 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3ป่าไร่อรัญประเทศ312886653--18411172ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
270200937401941027740194 บ้านท่าข้ามท่าข้ามอรัญประเทศ3821418413--22013172ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
270200917402131027740213 สระปทุมทับพริกอรัญประเทศ2921286633--22011202ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
270200857402021027740202 อพป.คลองน้ำใสคลองน้ำใสอรัญประเทศ33210061013--23411212ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
270200827402191027740219 บีกริมคลองทับจันทร์อรัญประเทศ242836613--16811152ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
270200807402171027740217 บ้านวังยาวคลองทับจันทร์อรัญประเทศ332986533--18411172ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
270200797401861027740186 บ้านบ่อนางชิงห้วยโจดวัฒนานคร282906383--15611141ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
270200767401481027740148 วัดพุทธิสารหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร222766243--12211112ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
270200687401561027740156 บ้านบุกะสังหนองแวงวัฒนานคร92516403--1001191ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200647401501027740150 บ้านหนองเรือหนองน้ำใสวัฒนานคร3221036413--17611162ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
270200117401061027740106 บ้านกะสังทัพไทยตาพระยา41212361345--29813232ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
270200127401071027740107 เพชรรัตนราชสุดาทัพไทยตาพระยา2621036753--20411192ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
270200067400901027740090 บ้านนางามมิตรภาพที่131ตาพระยาตาพระยา894243121375--469212226ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
270200047400971027740097 บ้านกุดเวียนตาพระยาตาพระยา3821606553--25311232ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
270200617401651027740165 บ้านใหม่ไทยพัฒนาหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร353776373--14912122ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
270200597401691027740169 ร่มเกล้าหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร684259121806--50722232ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
270200467401721027740172 บ้านโป่งคอมผักขะวัฒนานคร232696363--12811122ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
270200417401631027740163 บ้านทับใหม่โนนหมากเค็งวัฒนานคร2221236583--20311182ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
270200357401881027740188 บ้านเขาจานท่าเกวียนวัฒนานคร3921076363--18211172ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
270200347401871027740187 บ้านท่าเกวียนท่าเกวียนวัฒนานคร114623292056--55121262ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
270200337401451027740145 บ้านเขาพรมสุวรรณแซร์ออวัฒนานคร73319071003--36313282ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
270200317401411027740141 ชุมชนบ้านแซร์ออแซร์ออวัฒนานคร6721906713--32811302ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
270200307401431027740143 ช่องกุ่มวิทยาช่องกุ่มวัฒนานคร5221576703--27911252ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
270200297401421027740142 บ้านห้วยชันช่องกุ่มวัฒนานคร362946373--16711152ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
270200257401021027740102 บ้านโคกเพร็กทัพเสด็จตาพระยา44214361145--30113232ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
270200227400981027740098 บ้านโคกไพลทัพราชตาพระยา5921907763--32512272ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
270200207401031027740103 บ้านหนองผักแว่นทัพราชตาพระยา613236121506--44721212ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4